Hypofysaire Dwerggroei

Hypofysaire dwergroei is een steeds vaker voorkomend probleem bij Duitse herders en is een erfelijke ontwikkelingsstoornis van de hypofyse. Er ontstaat een tekort aan belangrijke hormonen. Vaak sterven dwergen al tijdens de dracht of bij de bevalling. 90% van de dwergen sterven al in de eerste week. De overige 10% worden ca. 4 jaar oud. Dwergen worden in het nest al herkend aan de hand van een groeiachterstand die goed te zien is ten opzichte van de nestgenootjes.  Ca. 20% van de Duitse herders zijn drager van dit gen.

 

De symptomen zijn een pluizige vacht, het achterblijven van de groei, wat na 5 weken steeds duidelijker zichtbaar word, vaak zijn ze veel rustiger en ook ziet men vaak en bol voorhoofd. Het hoofd ziet er vosachtig uit qua vorm met ver uit elkaar staande oren en een spitse snuit met een lichte overbeet. Ze behouden vaak hun puppy vacht.

Symptomen op oudere leeftijd bij Dwerggroei.

  • slecht werkende schildklier
  • ontwikkelingsstoornissen aan de nekwervels met bijbehorende neurologische klachten.
  • puppyachtig gedrag
  • lang aanhoudende puppyvacht.
  • na het verharen kale plekken en treden er huidontstekingen op.
  • chronische lever en nierfalen.
  • mentale achterstand
  • vertraagde sluiting van de groeischijven
  • spierartrofie


Wat is de oorzaak van dwerggroei:

De aandoening heeft een onderontwikkeling van de hypofyse tot gevolg. De hypofyse kan daardoor de hormonen GH, TSH, LH, FSH en prolactine onvoldoende produceren hetgeen grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het functioneren van de hond.

Hypofysaire dwerggroei is een enkelvoudig recessief overerfbare aandoening. Indien beide ouders drager zijn, dan is 25% dwerg, 50% opnieuw drager, en 25% vrij. Is 1 van beide ouders drager, dan is 50% drager en 50% vrij.  Dwerggroei x Dwerggroei is niet mogelijk daar deze honden problemen hebben met het voortplantingsstelsel.

Doordat de meeste dwergpups in de eerste week sterven kan de afwijking generaties lang ongemerkt doorgegeven worden. Dragers van de afwijking zijn uitsluitend te herkennen door een genetische test.

De faculteit diergeneeskunde doet al bijna 20 jaar onderzoek naar de afwijking. In 2008 is het gelukt om het gen dat dwerggroei veroorzaakt te lokaliseren waardoor een test ontwikkeld kon worden waarmee dragers van de afwijking kunnen worden opgespoord.

Helaas wordt deze test onvoldoende gebruikt. Als vanaf nu alle ouderdieren zouden worden getest, wordt er geen enkele dwerg meer geboren en kan de afwijking binnen 1-2 generaties uit het ras worden gefokt.

 

Ouder Ouder Uitkomst
 VrijVrij
 100% vrij
 Vrij
Drager
 50% vrij en 50 % drager
 Drager Drager 25% vrij, 50% drager en 25% dwerggroei

Foto's: S. Swarts  

Bron en meer info: Stichting gezonde Duitse herder